2021- NOUL COD FISCAL

Anul 2021 va începe cu o serie de modificări introduse prin Legea 296/2020 pentru modificarea Codului Fiscal  și Legea 295/2020 pentru modificarea Codului de Procedură fiscală, ambele  publicate în MOF 1266 din 21 decembrie 2020.De asemenea, la 31 dec 2020 s-a publicat OUG 226 care amână o parte dintre aceste măsuri pentru anul 2022. 

propunem abordarea celor mai importante dintre ele, după numărul de persoane fizice și juridice impactate de schimbări:

Deși România nu funcționează încă în sisteme de tip Holding, se clarifică tratamentul și funcționalitatea Grupului Fiscal. Începând cu 2021, grupurile de firme vor putea raporta și plăti un impozit pe profit cumulat la nivelul grupului fiscal.

• Sumele nedeductibile reprezentând 50% din cheltuielile realizate pentru folosirea mașinii în scop personal, nu vor mai putea fi considerate venituri asimilate salariilor.

• Tichetele cadou acordate de o societate unor persoane fizice care nu sunt într-o relație generatoare de venituri salariale cu această sunt venituri din alte surse și sunt subiect doar de 10% impozit pe venit.

Se prelungesc anumite mecanisme simplificate în relația cu ANAF: eșalonarea simplificată, nexecutarea datoriilor, alocarea TVA-ului de rambursat fără control, până la 31 martie 2021.

Există o serie de măsuri de reorganizare a modului de control, raportare și contestare în relația cu ANAF-Serviciul de Inspecție Fiscală. Aceste măsuri au rolul de a clarifica abilitatea inspectorilor ANAF  de a interpreta anumite aspecte legislative, precum și a separă și clarifica modul în care se contestă actele de control.

Se amână termenele de depunere a declarațiilor 230 și a declarației unice și se clarifică anumite funcționalități din formularul declarației unice.

• Se modifica salariul minim pe economie începând cu 01 ianuarie la 2300 lei, doar pentru funcțiile care nu sunt încadrate în baza studiilor superioare.

•Se introduce un nou ajutor de telemuncă, în valoare de 400 lei/lunar, pentru suportarea cheltuielilor de folosire a locuinței ca spațiu de lucru.

Regăsiți mai jos măsurile anunțate inițial pentru 2021, vehiculate deja în mediul online și care vor fi aplicate din 2022:

Crește plafonul de TVA la încasare de la 2.250.000 LEI la 4.500.000 lei. Se menține termenul de exercitare a opțiunii până la 25 Ianuarie.

Crește plafonul de achiziție cu TVA  de 5% a locuințelor până la contravaloarea a 140.000 euro

Se va acordă deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor în proporție de 100% până începand cu 2022. Pentru 2021, rămâne valabil procentul de 30%.

De asemenea,   amintim de verificarea încadrării  în plafoanele fiscale valabile în 2021 și de posibilitatea de a exercită opțiunea privind TVA-ul la încasare până la 25 ianuarie.

PROPUNERI DE COD FISCAL 2020

Codul fiscal 2020 se afla încă în stadiu de proiect si este disponibil pe mfinante.ro la secțiunea transparența decizională.

Modificarea salariului minim pe economie este deja in vigoare, iar din această modificare derivă creșteri pentru: ajutorul de șomaj, ajutorul de deces, punctul de amendă, contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate si orice alt indicator având ca baza salariul minim pe economie si/sau salariul mediu brut pe tara.

Dacă proiectul de lege va fi votat in forma actuală el va produce o serie de schimbări pentru mediul de afaceri. Analizăm mai jos cele mai importante schimbări anuntate.

  • Se exclud din categoria veniturilor impozabile asimilate salariilor folosirea în scop personal a anumitor vehicule care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice și se află în patrimoniul persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare a microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități;
  • Se reglementează obligațiile de plată și declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, aferente avantajelor în bani și în natură primite de angajat de la terți.
  • Se modifica procedura scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri.

Se presupune  că beneficiarul din statul membru de destinație să dețină un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA, iar persoana ce efectuează livrarea intracomunitară de bunuri să dețină un set de minim 3 documente pe lângă factura corect întocmită. Pe scurt este vorba despre o declarație a beneficiarului că a primit respectivele bunuri, un document ce atestă transportul bunurilor (CMR, factură de transport)  si un set de documente eliberate de o autoritate publică ce atestă sosirea bunurilor în statul membru de destinație ( chitanță antrepozit sau declarație notariala)

  • Creste salariul minim pe economie

Salariul minim pe economie este stabilit diferențiat si noile valori aplicate de la 1 ianuarie sunt:

    • salariul minim brut pe economie este de 2.230 lei, pentru personalul încadrat pe studii medii sau fără studii;
    • salariul minim brut este de 2.350 lei pentru angajații care sunt încadrați pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare și care au vechime in munca de cel puțin 1 an.
  • Se clarifica anumite aspecte privind grupurile fiscale si rezidenta fiscală

Pentru aceasta se stabilesc prevederile referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, noțiune relativ nouă in codul fiscal. Prevederile se referă la introducerea unor condiții pentru limitarea posibilității afacerilor multinaționale de a deduce neuniform sau de a deduce in dublu anumite elemente financiare, bazându-se pe încadrarea lor juridica diferită in funcție de statul unde sunt înregistrate versus statul unde își desfășoară activitatea.

Se dezvoltă baza legală pentru crearea si utilizarea grupurilor fiscale, inclusiv in ce priveste plata impozitului pe profit al grupului.

De asemenea, se clarifică anumite aspecte privind încadrarea deducerilor primite de către persoanele fizice cu rezidență fiscală transnațională.

  •  Se exclud din punct de vedere TVA anumite teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene:

a) Republica Federală Germania:

Insula Heligoland;

teritoriul Busingen;

b) Regatul Spaniei:

Ceuta;

Melilla;

c) Republica Italiană:

Livigno.

Precum si o serie de teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene :

a) Insulele Canare;

b) teritoriile franceze menţionate la 349 şi art. 355 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

c) Muntele Athos;

d) Insulele Aland;

e) Insulele anglo-normande;

f) Campione d’Italia.

g) apele italiene ale lacului Lugano.”