PROPUNERI DE COD FISCAL 2020

Codul fiscal 2020 se afla încă în stadiu de proiect si este disponibil pe mfinante.ro la secțiunea transparența decizională.

Modificarea salariului minim pe economie este deja in vigoare, iar din această modificare derivă creșteri pentru: ajutorul de șomaj, ajutorul de deces, punctul de amendă, contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate si orice alt indicator având ca baza salariul minim pe economie si/sau salariul mediu brut pe tara.

Dacă proiectul de lege va fi votat in forma actuală el va produce o serie de schimbări pentru mediul de afaceri. Analizăm mai jos cele mai importante schimbări anuntate.

  • Se exclud din categoria veniturilor impozabile asimilate salariilor folosirea în scop personal a anumitor vehicule care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice și se află în patrimoniul persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare a microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități;
  • Se reglementează obligațiile de plată și declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, aferente avantajelor în bani și în natură primite de angajat de la terți.
  • Se modifica procedura scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri.

Se presupune  că beneficiarul din statul membru de destinație să dețină un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA, iar persoana ce efectuează livrarea intracomunitară de bunuri să dețină un set de minim 3 documente pe lângă factura corect întocmită. Pe scurt este vorba despre o declarație a beneficiarului că a primit respectivele bunuri, un document ce atestă transportul bunurilor (CMR, factură de transport)  si un set de documente eliberate de o autoritate publică ce atestă sosirea bunurilor în statul membru de destinație ( chitanță antrepozit sau declarație notariala)

  • Creste salariul minim pe economie

Salariul minim pe economie este stabilit diferențiat si noile valori aplicate de la 1 ianuarie sunt:

    • salariul minim brut pe economie este de 2.230 lei, pentru personalul încadrat pe studii medii sau fără studii;
    • salariul minim brut este de 2.350 lei pentru angajații care sunt încadrați pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare și care au vechime in munca de cel puțin 1 an.
  • Se clarifica anumite aspecte privind grupurile fiscale si rezidenta fiscală

Pentru aceasta se stabilesc prevederile referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, noțiune relativ nouă in codul fiscal. Prevederile se referă la introducerea unor condiții pentru limitarea posibilității afacerilor multinaționale de a deduce neuniform sau de a deduce in dublu anumite elemente financiare, bazându-se pe încadrarea lor juridica diferită in funcție de statul unde sunt înregistrate versus statul unde își desfășoară activitatea.

Se dezvoltă baza legală pentru crearea si utilizarea grupurilor fiscale, inclusiv in ce priveste plata impozitului pe profit al grupului.

De asemenea, se clarifică anumite aspecte privind încadrarea deducerilor primite de către persoanele fizice cu rezidență fiscală transnațională.

  •  Se exclud din punct de vedere TVA anumite teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene:

a) Republica Federală Germania:

Insula Heligoland;

teritoriul Busingen;

b) Regatul Spaniei:

Ceuta;

Melilla;

c) Republica Italiană:

Livigno.

Precum si o serie de teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene :

a) Insulele Canare;

b) teritoriile franceze menţionate la 349 şi art. 355 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

c) Muntele Athos;

d) Insulele Aland;

e) Insulele anglo-normande;

f) Campione d’Italia.

g) apele italiene ale lacului Lugano.”

 

Leave A Reply