OG 16/2022- MODIFICARI COD FISCAL 2022

INCADRAREA CA MICROINTREPRINDERE – impozit micro 1% 

 • Nu a fost modificata incadrarea ca microintreprindere asa cum e definita in OMFP 1802/2014 in schimb s-a limitat accesul microintreprinderilor la impozitul de 1 si 3% pe venit. Pentru a avea in continuare acces la acest tip de taxare, societatile trebuie sa nu depășească 500.000 euro Cifra de Afaceri la sfaristul anului si să angajeze cel putin 1 persoană cu cel putin minimul pe economie si 8h/zi. Persoana angajată nu poate avea contractul suspendat pentru mai mult de 30 de zile pentru a indeplini condiția. Nu se dezbate in textul actual posibilitatea de a suspenda acest contract de mai multe ori pe perioade mai scurte de 30 zile.
 • De asemenea, acționarii majoritari (cei care dețin cel puțin 25% din companii) nu pot crea decât maxim 3 societăți impozitate micro. Cu alte cuvinte dacă sunt îndeplinite primele condiții, dar unul sau mai multi asociați dețin mai mult de 3 societati încadrate la impozitare micro, se va pierde acest tip de impozitare începând cu a  4-a societate, specifica ordonanța. Consideram ca acest articol merita o atenție deosebita din perspectiva aplicabilității si a transparenței datelor pe măsură ce apar normele de aplicare a ordonanței. 
 • De asemenea, societățile care obtin venituri din consultanta si management cel putin la nivelul a 80% din Cifra de Afaceri, vor fi integrate ca plătitori de impozit pe profit. Clarificam mai jos ce presupune aceasta activitate:

Consultanta/Management se regaseste ca activitate principala si/sau secundara aferenta codului CAEN 7022:Această clasă include acordarea de consultații, îndrumare (coaching) și asistență operațională pentru firme și alte organizații pe probleme de management, cum ar fi:

 • planificarea strategică și organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare;
 • obiective și strategii de marketing
 • planificarea și politici privind resursele umane
 • strategii de compensare și pensionare
 • planificarea producției și planificarea controlului
 • Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanță, îndrumare sau asistență operatională pentru firme și servicii publice cu privire la:
 • proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar
 • consultanță și asistență acordată firmelor și serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă și control, managementul informației etc.

Codul CAEN 7022 exclude:

 • proiectarea de software (programe),vezi CAEN 6201
 • consultanta si reprezentare juridica, vezi CAEN 6910
 • activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal, vezi CAEN 6920
 • activitati de consultanta legate de arhitectura si inginerie, vezi CAEN 7111, vezi CAEN 7112
 • activitati de consultanta legate de mediul înconjurator, agronomie, securitate si similare, vezi CAEN 7490
 • activitati de consultanta privind selectia si plasarea fortei de munca, vezi CAEN 7810
 • activitati de consultanta în învatamânt, vezi CAEN 8560

IMPOZITUL PE DIVIDENDE- DEVINE 8%

Impozitul pe veniturile din dividende, dar si pe veniturile din titlurile de valoare obținute de persoanele fizice sau juridice devine 8% incepand cu 2023. Conditiile de scutire a impozitului atât pentru persoanele fizice cât si pentru persoanele juridice au rămas aceleași. Recomandăm distribuirea dividendelor disponibile si neredicate, in decursul anului 2022.

IMPOZITUL PE PROFIT-SCUTIT PENTRU REINVESTIRE

Profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar folosite în scopul desfășurării activității economice este scutit de impozit.

Va reamintim ca aceste scutiri nu opereaza automat si ca va trebui sa comunicati cu contabilul pentru a organiza solicitarea scutirii. Atașăm aici un material informativ pe aceasta tema : https://static.anaf.ro/static/10/Iasi/material_informativ-1_22-12-2021.pdf

CONSTRUCTII-MODIFICARI MULTIPLE

Incepand cu 1.01.2023 o serie de modificari in ce priveste domeniul Construcții isi vor produce efectele:

 • Se clarifică data de referinta iunie 2022 pentru verificarea plafonului de 80% din Cifra de Afaceri obtinut din construcții, in baza căruia se pot aplica scutirile specifice domeniului.
 • Se limitează aplicarea scutirii pe impozitul si contributiile aferente salariilor din constructii pentru activitatea care trebuie sa fie exclusiv desfășurată în România. De asemenea, se specifică lista produselor si serviciilor care se includ in calculul Cifrei de Afaceri si se limitează plafonul de scutire de la 30.000 la 10.000 lei.
 • Inclusiv pentru investitorii persoane fizice se clarifică aplicarea impozitului pe transferul de proprietate la nivelul de 3% sau 1%.
 • Se modifica art. 291 in sensul diminuării plafonului de la 700.000 lei la 600.000 lei pentru achizițiile cu cota redusă de 5%: “Livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei” exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;” În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referință.

Nu se specifica in OG daca aceasta masura se aplica sau nu proiectelor aflate în derulare.

 • Se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele vandute cu cota redusă prin tranzactii autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023.
 • Registrul va fi administrat de Uniunea Notarilor, iar notarii vor avea obligatia atât a verificarii tranzactiilor din punct de vedere al incadrării la conditiile de TVA redus, cat si a raportarii tranzacțiilor efectuate.
 • Valoarea minima a impozitului rezidential creste de la 0,08 la 0,1%. Cota se aplica pe valorile cuprinse în studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
 • Valoarea minimă pentru impozitulpe clădirile nrezidentiale va creste de la pragul minim de 0,2 la 0,5%, in vreme ce pentru cladirile mixte se va aplica impozitarea in functie de procentul majoritar al folosinței acesteia. (fie rezindential fie nerezidențial)
 • Se clarifică anumite aspecte privind impozitarea terenurilor in intravilan si extravilan.
 • Ordinul conține o serie întreagă de măsuri cu privire la impactul taxării diferite pe anumite componente ale salarizării specifice domeniului.

MODIFICARE ACCIZE SI JOCURI DE NOROC

Societatile cu activitate specifica jocurilor de noroc și asigurărilor care erau încadrate la impozit pe venitul microîntreprinderii vor trece la impozit pe profit.

De asemenea, ordonanța aduce o serie de schimbări pe impozitul reținut la sursă în cazul castigurilor obținute de persoanele fizice, din jocuri de noroc.

Se modifică perioada de referință si cuantumul accizelor pe tutun, alcool si produse petroliere printr-un calcul progresiv pe următorii 4 ani.

MODIFICARE HORECA

TVA-ul din domeniul HoReCa va crește de la 5% la 9%, iar TVA aferent băuturilor îndulcite (sucuri) va crește la 19%.

Incepand cu 01 ianuarie se elimina impozitul specific, iar societatile din domeniu vor aplica fie impozitul micro fie impozitul pe venitul din salarii.

MODIFICARE PLAFON P.O.S.

Plafonul cifrei de afaceri de la care comercianții sunt obligați sa se doteze cu aparate P.O.S scade de la 50.000 euro la 10.000 euro.

MODIFICARE PLAFON P.F.A.

Plafonul cifrei de afaceri facturata si incasata de la care un PFA nu mai poate aplica sistemul de norma de venit, scade de la 100.000 euro la 25.000 euro. Se introduc 3 praguri valorice care vor fi folosite pentru stabilirea contribuțiilor. Aceste 3 praguri se referă la posibilitatea de a declara veniturile in funcție de media veniturilor pe țară pentru 6, 12 sau 24 de luni. Așteptăm normele pentru clarificarea acestui tip de impozitare dar presupunem ca se va putea realiza o declarație unica pentru mai multe tipuri de perioade sau se va colecta un impozit diferențiat in funcție de cele 3 praguri.

VENITURI-PERSOANE FIZICE

Cele mai multe modificări aduse de OG 16/2022 se referă in fapt la impozitarea veniturilor dependente sau independente obtinute de persoanele fizice:

 • Deducerea personala (adică suma neimpozabila din salariu) care are valoarea curenta maxima de 815 lei pentru un salariu de încadrare de 3000 va creste la 1137 lei, iar pragul salarial la 4550. (respectiv 2000 lei+ salariul minim brut pe economie).
 • Pentru salariile part-time se vor plăti contribuții la nivelul full-time pentru un salariu minim pe economie.
 • Se clarifică anumite condiții pentru acordarea hranei salariaților (cu referința la valoarea tichetelor de masa) si a cazării (cu referință la 20% din valoarea salariului minim).
 • Se integreaza in codul fiscal notiunile de deductibilitate a indemnizatiilor de mobilitate, diurnelor si indemnizatiilor transnationale asa cum au fost redefinite pe parcursul 2022
 • Se introduce obligativitatea declarării contractelor de chirie la Registratura ANAF, contractele aflate in derulare la 01.01.2023 vor fi declarate in termen de 90 de zile. De asemenea, se elimina facilitatea de plata a impozitului pe 60% din suma declarată. Astfel, impozitul pe venitul din chirii va fi plătit la nivelul veniturilor independente respectiv 10% din valoarea chiriei.
 • Se clarifică deductibilitatea unei prorate de 400 lei/lună acordată pentru angajații care desfășoară activitate în telemuncă.
 • Se menține plafonul de 400 euro/anual deductibil pentru plata asigurărilor si pensiilor private suportate de angajator.

 

Leave A Reply