SUBVENTII PENTRU ANGAJATORI

Subvenționarea locurilor de munca presupune accesarea unui ajutor de stat cu scopul de a crea locuri noi de munca si de a stimula angajarea unor categorii de persoane considerate a fi vulnerabile.

Prin legea 76/2002 sunt definite 11 categorii de persoane vulnerabile pentru care statul oferă o subvenție de minim 2250 lei/luna, excepție făcând doar 2 categorii cu subvenții diferite.

Statul pune la dispoziția angajatorului un instrument de finanțare relativ simplu, care nu este condiționat de existenta unor programe cu fonduri europene, a unor dosare ample de finanțare, dar care nu este destul de mediatizat sau folosit in practica.

Noi am testat deja programul pentru absolvenți, pentru tinerii NEETS si pentru șomerii cu vârsta peste 45 de ani si va putem spune ca sistemul este anevoios dar nu ne-a învins.

Regăsim si la ANOFM aceleași paradigme din timpuri diferite. Când lucrezi cu administrația românească ai sentimentul ca ești in trecut si in viitor in același timp. In vreme ce decontul lunar pentru cei 2250 lei se depune electronic, cu semnătură electronica, pentru a ajunge la convenția cu ANOFM  a trebuit sa stampilam si sa semnam fiecare pagina al fiecărui document/copie depus.

Cu toate acestea, consideram ca sistemul merita folosit si ca poate reprezenta un ajutor semnificativ pentru un start up neaoș romanesc.

Listam mai jos categoriile de ajutoare, citate din legea 76/2002:

 1. Tineri cu risc de marginalizare

Tânăr cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la punctul IV din lege, se înregistrează la agenția pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilităţi;

c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;

d) are copii în întreţinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

 1. Tineri absolventi

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei. (art.80 alin.(1) din Legea nr.76/2002)

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o sumă în cuantum de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni.(art.80 alin.(2) din Legea nr.76/2002)

Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii. (art.83 alin.(1) din Legea nr.76/2002)

 1. Tineri NEETS

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, tineri NEET primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. (art.85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, art.60 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.108 alin.(1) Hotărârea Guvernului nr.377/2002).

Tânăr NEET – persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.( art.5 pct.IV4 din Legea nr.76/2002).

 1. Someri de lunga durata

Somer de lungă durată – persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.(art.5 pct.IV^2 din Legea nr.76/2002)

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri de lungă durată primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. (art.85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, art.108 alin.(1) Hotărârea Guvernului nr.377/2002)

 1. Persoane cu handicap

Angajatorii care în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană cu handicap, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Această sumă se acordă şi în situaţia în care, în perioada de acordare a subvenţiei,  persoanele cu handicap subvenţionate nu mai au statut de persoană cu handicap.(art.85 alin.(3) din Legea nr.76/2002).

 1. Someri-parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. (art.85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, art.108 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002)

Această sumă se acordă şi în situaţia în care, în perioada de acordare a subvenţiei,  persoanele cu handicap subvenţionate nu mai au statut de părinte unic susţinător a familiei monoparentale.(art.85 alin.(3) din Legea nr.76/2002).

 1. Someri cu varsta peste 45 de ani

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. (art.85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, art.60 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.108 alin.(1) Hotărârea Guvernului nr.377/2002)

 1. Someri cu termen de 5 ani pana la pensionare

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei. (art.85 alin.(5) din Legea nr.76/2002, art.60 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002, art.107 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.377/2002)

 1. Ucenici

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în bază unui contract de ucenicie.

Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.

Formarea profesională realizată la locul de muncă în bază unui contract de ucenicie, prevăzută la art. 1 din lege, se organizează la inițiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizați în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare furnizori de formare. Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupație.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezenței legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limită fondurilor alocate cu această destinație.

 1. Stagiari-absolventi de studii superioare

Beneficiarii Legii nr. 335/2013 sunt absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite. Efectuarea stagiului se realizează, în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual de muncă.

Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezenței legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limită fondurilor alocate cu această destinație.

 

 1. Elevi si studenti angajati pe timpul vacantelor

Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj.Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la  angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:

a)  unui  contract  individual  de  muncă  pe urată  determinată,  egală  sau  mai  mică  decât  durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;

b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

 

6 IDEI DE DIGITALIZARE PENTRU IMM-URI

Deseori digitalizarea in afaceri este gândită doar la nivelul marilor întreprinderi. Ne întâlnim foarte des cu atitudinea descurajată a colegilor antreprenori aflați la început de drum, ce asociază digitalizarea cu un nivel foarte ridicat al Cifrei de Afaceri.

De aceea vă prezentăm pe scurt 6 idei de digitalizare pentru un IMM aflat încă la început de drum.

De la început clarificăm faptul ca nu primim sponsorizare de la nimeni si nu promovăm produsele nimănui ci doar împărtășim cu voi din experiența noastră si a clienților noștri in ce privește domeniile pe care reușim sa le digitalizăm împreună cu un buget mic.

 1. FACTURAREA- Buget 75 Euro/an

Facturarea electronică presupune in mare existenta unei baze de date care să permită trasabilitatea documentelor emise, precum si un log al modificărilor documentelor si arhivarea acestora. Găsiți mai multe detalii despre asta a art. 319 din Codul Fiscal.

Primul pas spre digitalizare ar putea fi folosirea unui soft de facturare care să vă permită: gestionarea seriilor si numerelor de facturi, separarea responsabilităților de facturare, setarea unor facturi automate/recurente, transmiterea facturilor pe email, transmiterea unor notificări de neplată, urmărirea încasărilor si integrarea facturării cu contabilitatea.

Integrarea facturării cu contabilitatea presupune preluarea automată a facturilor in contabilitate, fără a fi necesara reintroducerea datelor ci verificarea/validarea acestora de către departamentul contabil.

Aplicațiile pe care le-am testat sunt FGO, Smartbill, Facturone. Pentru ca principalul soft de contabilitate cu care lucrăm noi este SAGA, recomandăm integrarea cu FGO care are in acest moment cele mai complete opțiuni de integrare cu SAGA. Bugetul anual este de 75 euro pentru un abonament FGO si 75 euro pentru un abonament SAGA. In cazul in care contabilul deja are un abonament SAGA, IMM-ul ar trebui sa investească doar in un abonament FGO.

 1. GESTIUNE-MODUL VANZARI- Buget 200 Euro/an

Afacerile din domeniul retail, magazine online sau Offline, Cofetăriile/Restaurantele dar si firmele care fac instalații/montaje au nevoie sa opereze cu stocuri. In aceste domenii, există un risc important de proastă gestiune sau vizibilitate ce vine din faptul ca multe afaceri nu își gestionează in timp real stocurile.

Exista mai multe soluții low cost pentru o gestiune eficienta a stocurilor:

 • Emulatoare SAGA- Casa de Marcat: acestea sunt aplicații distribuite de firmele care vând case de marcat si care permit comunicarea intre SAGA  si casa de marcat. Practic, in momentul in care se produce vânzarea, aplicația ajustează stocul in consecință si transmite in contabilitate notele contabile aferente vânzărilor si descărcărilor de gestiune dar si încasările prin POS sau cash.
 • Programe de gestiune pentru magazine OFFLINE: Microshop ar fi un bun exemplu de program care tine gestiunea cu amănuntul la magazin/punctul de lucru si care este integrat cu casa de marcat. Datele procesate nu ajung direct in SAGA dar se pot importa in program, folosind meniurile de import.
 • Lucrul in Remote pe SAGA– Daca volumul este suficient de mare, bazele de date rămân in spațiul magazinului si contabilul este cel care se conectează la un server pentru a le accesa.
 • Programe specializate de devize/gestiune comenzi pentru firmele de instalații, construcții-montaj, service.
 • Pentru magazinele online este suficienta evidenta de la WordPress care ajuta la gestionarea stocurilor si asigură statisticile de vânzare.
 • Restaurantele/Cofetăriile au nevoie de o aplicație care sa gestioneze rețetare in plus fata de stocuri. Un exemplu low cost ar fi Micro ERP care gestionează atât rețete cat si stocuri in local si legătura cu casa de marcat.

Bugetul pentru fiecare dintre aceste opțiuni nu depășește 200 euro/an si reprezintă in viziunea noastră un must-have pentru aceste tipuri de business.

 1. GESTIUNEA RESURSELOR UMANE- Buget 0-100 euro/luna

Societățile care au cel puțin 1 angajat trebuie sa organizeze o serie de documente specifice domeniului HR.

Condica zilnica de prezenta si cererile de concediu pot fi gestionate electronic prin FGO. Pontajele individuale  din FGO pot fi completate printr-un app pe telefon de către fiecare angajat, ele se centralizează la nivelul societății sau al punctelor de lucru. Aplicația poate gestiona cererile de concediu si le poate integra in pontajele individuale si centralizate.

Gestiunea SSM/PSI se poate face online prin easyssm.ro sau un sistem similar care sa permită formarea, testarea si arhivarea documentației de SSM in mode electronic.

Softurile mai avansate fac si evidenta controlului periodic de sănătate, a termenelor de evaluare si a obligațiilor de formare profesională, cu toate ca nu putem obține asta in bugetul targetat in exercițiul nostru, totuși se pot dezvolta soluții relativ simple si printr-un xls bine pus la punct.

 1. DOCUMENTELE SPECIFICE DEPLASARII

Încă nu am găsit un soft integrat care sa acopere nevoia de formularistică pentru documentele specifice deplasării. Nu vă ascundem faptul ca am discutat cu câțiva parteneri din domeniul IT si speram că vom pune bazele unui nou proiect pentru a crea un soft simplu si la îndemâna IMM-urilor.

Pana atunci avem câteva recomandări legate de gestiunea acestor documente. Dacă dețineți 5 sau mai multe mașini in flotă, atunci ar fi deja recomandat un contract cu un lanț de stații de benzină pentru eficientizarea costului cu carburantul. Printr-un soft GPS de tipul alarma.ro sau softparcauto.ro se pot gestiona atât foile de parcurs cat si alerte pentru termenele de expirare al asigurărilor, istoricul accidentelor etc.

Se poate folosi FGO pentru încărcarea documentelor de cheltuieli pe user, individual, prin fotografierea documentelor. Acest tip de încărcare poate înlocui cu succes preluarea documentelor pentru  decontul de cheltuieli. Acesta poate fi încărcat in același meniu si poate asigura preluarea parțială a datelor in contabilitate.

Exista câteva site-uri care ajuta la preluare simplificata a datelor si realizarea documentelor. Spre exemplu foideparcurs.ro ajuta la completarea ușoară a foilor de parcurs.

 1. TASK MANAGER- Buget 0

Un IMM are un sistem de realizare a TO DO-urilor foarte dinamic. Taskurile sunt de multe ori realizate si transmise 1-1, fără un follow up documentat.

Cu toate astea exista câteva softuri foarte la îndemână de care ne putem folosi, obiectivele fiind gestionarea listelor de taskuri pe dosare/teme intr-un sistem multiuser. Trello este un app care permite acest gen de interacțiune, cu un buget 0.

O alta forma de organizare poate sa fie prin Microsoft Teams si chiar prin Facebook Workspace. Daca dețineți licențe Microsoft, atunci teams este si el gratuit si la fel este si Facebook Workspace.

In aceeași idee puteți folosi Google Drive, ca ultima soluție de gestionare a unui TO DO in xls, partajat.

 1. APLICATIE DE ACCES LA DOSARUL FISCAL- Buget 0

Pentru IMM-urile care au un departament de contabilitate in intern sau care doresc vizibilitate pe dosarele fiscale, exista posibilitatea folosirii unui robot pentru accesul la platforma ANAF de depunere a declarațiilor si verificare a dosarului fiscal.

Noi folosim cu succes 4 Secunde, dar am auzit lucruri de bine si despre platforma SAGA de declarații online si despre Tigris, pe care nu l-am testat încă.

Toate cele 3 aplicații permit: verificarea mesajelor de la ANAF, solicitarea fiselor si a diferitelor documente eliberate de ANAF prin SPV, depunerea si arhivarea automata a declarațiilor.

Aceste aplicații sunt gratuite pentru utilizatorii care folosesc doar 1 cod fiscal, așa ca le considerăm pe toate cu buget 0.

 

Lista aceasta poate continua cu integrarea extraselor de cont, a intrărilor s.a.m.d.

Ce este cu adevărat important din articolul nostru este ca digitalizarea este posibilă si la bugete mici si că modalitatea cea mai eficientă pentru implementarea unor soluții este cea realizată împreună cu economiștii voștri de încredere.

Ce înseamnă trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat?

Această măsură care s-a dezbătut pe marginea formulelor de calcul salarial, conține o serie importantă de efecte secundare, pentru care vom dedica mai multe articole in perioada următoare.

Episodul 1, așa cum se vede astăzi 24.01.2018:

 • Decontările cu casa de sănătate nu vor mai fi directe.

Dacă până în 2017 exista posibilitatea compensării directe a contribuției la sănătate cu sumele suportate din bugetul de stat ca indemnizații pentru concedii medicale, începând cu anul 2018 acest lucru nu va mai fi posibil.

Pe scurt, angajatorul care nu mai are în sarcină contribuții va plăti de fapt tot concediul medical și va aștepta atât cat este nevoie pentru a-și recupera banii de la stat.

Procedeul este descris în detaliu la art. 64 din ORDIN Nr. 15/2018 din 5 ianuarie 2018.

 

 • Cresc amenzile rutiere

Punctul de amendă este 10% din salariul minim pe economie și va face din ianuarie 2018 un salt de la 145 lei la 190 lei.

Astfel, cea mai mică amendă de circulație (cea de 2 puncte) va fi 380 lei față de 290 lei in 2017.

Cea mai mare amendă va fi 19.000 lei față de 14.500 lei in 2017.

 

 • Crește ajutorul de șomaj

Ajutorul de șomaj este 5% din valoarea indicatorului social de referință, cumulat cu 10% din media salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de cotizare.

Știind că în 2017 indicatorul social de referință a fost 500 de lei, aflăm că pentru veniturile minime ajutorul va creste cu 50 lei/luna.