CARE SUNT OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI DE FIRMA?

Administratorul unei firme este persoana însărcinată cu managementul general si responsabilă pentru organizarea si desfășurarea activității firmei  într-un cadru legal. Atunci când se demonstrează ca există activități ilegale în cadrul unei societăți, prima persoană care isi asumă răspunderea este administratorul. De aceea, el trebuie să fie implicat în toate aspectele decizionale cu consecințe legale:

  • Administratorul este un responsabil numit prin actul constitutiv. El poate fi o persoană fizică sau juridică si poate avea un mandat limitat, față de durata de funcționare a firmei.
  • Atunci când asociatul unic este si administrator, obligațiile sale se analizează separat si nu se confundă.
  • Nu există o baza legală unică, condensată, care să cuprindă toate obligațiile unui administrator, de aceea ne vom referi la mai multe documente conexe. Principala bază este legea societăților comerciale, 31/1990 art. ’70-71. Legea 31

Clarificăm împreună câteva obligații ale administratorului  unei firme românești:

  1. După înființarea societății, obligația de autorizare aparține administratorului. Desi acesta nu este informat la ONRC despre obligația de a autoriza codurile CAEN sau despre parcursul prin instituțiile care autorizează, administratorului ii revine totuși obligația de autorizare. Dacă nu ești sigur ca activitatea pe care o desfășori are nevoie de autorizare de funcționare, verifică aceasta informație cu contabilul si/sau juristul tău.
  2. Conducerea si organizarea contabilității este obligația administratorului. Indiferent dacă lucrezi cu un contabil sau ai angajat un director economic, aceștia răspund legal doar de execuția contabilității, iar managementul acesteia, precum si conținutul operațiunilor rămân răspunderea administratorului. Administratorul este cel care decide: duratele de depreciere ale bunurilor, condițiile de rambursare ale cheltuielilor, cheltuielile de protocol angajate, condițiile salariale acordate etc. De aceea, este important ca acesta să isi însușească atât noțiunile generale de contabilitate cât si obligațiile pe care le au, pentru a acționa informați.
  3. Desi SRL-ul este un concept de răspundere limitată a asociaților, în conformitate cu aportul de capital adus, răspunderea administratorului se poate extinde la patrimoniul personal ori de câte ori se constată o administrare defectuoasă a societății. Aceasta răspundere este atrasă solidar atunci când s-a instituit o procedură de insolvență sau faliment Legea 64/1995
  4. Administratorul este responsabil de notificarea ONPCSB atât informativă , la deschiderea activității cât si pe operațiunile tranzacționate care se se încadrează în condițiile din Legea 129/2022 : https://notificari.onpcsb.ro
  5. În fiecare an, administratorul are obligația de a reînoi declarația privind beneficiarul real în relația cu banca si la orice schimbare a beneficiarilor în relația cu ONRC.
  6. Administratorul are obligația de a asigura reprezentarea firmei în relația cu toate organele statului si poate alege să delege această  obligație către diverse persoane fizice si/sau juridice, prin diverse acte si înscrisuri.

Leave A Reply