OG 16/2022- MODIFICARI COD FISCAL 2022

INCADRAREA CA MICROINTREPRINDERE – impozit micro 1% 

 • Nu a fost modificata incadrarea ca microintreprindere asa cum e definita in OMFP 1802/2014 in schimb s-a limitat accesul microintreprinderilor la impozitul de 1 si 3% pe venit. Pentru a avea in continuare acces la acest tip de taxare, societatile trebuie sa nu depășească 500.000 euro Cifra de Afaceri la sfaristul anului si să angajeze cel putin 1 persoană cu cel putin minimul pe economie si 8h/zi. Persoana angajată nu poate avea contractul suspendat pentru mai mult de 30 de zile pentru a indeplini condiția. Nu se dezbate in textul actual posibilitatea de a suspenda acest contract de mai multe ori pe perioade mai scurte de 30 zile.
 • De asemenea, acționarii majoritari (cei care dețin cel puțin 25% din companii) nu pot crea decât maxim 3 societăți impozitate micro. Cu alte cuvinte dacă sunt îndeplinite primele condiții, dar unul sau mai multi asociați dețin mai mult de 3 societati încadrate la impozitare micro, se va pierde acest tip de impozitare începând cu a  4-a societate, specifica ordonanța. Consideram ca acest articol merita o atenție deosebita din perspectiva aplicabilității si a transparenței datelor pe măsură ce apar normele de aplicare a ordonanței. 
 • De asemenea, societățile care obtin venituri din consultanta si management cel putin la nivelul a 80% din Cifra de Afaceri, vor fi integrate ca plătitori de impozit pe profit. Clarificam mai jos ce presupune aceasta activitate:

Consultanta/Management se regaseste ca activitate principala si/sau secundara aferenta codului CAEN 7022:Această clasă include acordarea de consultații, îndrumare (coaching) și asistență operațională pentru firme și alte organizații pe probleme de management, cum ar fi:

 • planificarea strategică și organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare;
 • obiective și strategii de marketing
 • planificarea și politici privind resursele umane
 • strategii de compensare și pensionare
 • planificarea producției și planificarea controlului
 • Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanță, îndrumare sau asistență operatională pentru firme și servicii publice cu privire la:
 • proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar
 • consultanță și asistență acordată firmelor și serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă și control, managementul informației etc.

Codul CAEN 7022 exclude:

 • proiectarea de software (programe),vezi CAEN 6201
 • consultanta si reprezentare juridica, vezi CAEN 6910
 • activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal, vezi CAEN 6920
 • activitati de consultanta legate de arhitectura si inginerie, vezi CAEN 7111, vezi CAEN 7112
 • activitati de consultanta legate de mediul înconjurator, agronomie, securitate si similare, vezi CAEN 7490
 • activitati de consultanta privind selectia si plasarea fortei de munca, vezi CAEN 7810
 • activitati de consultanta în învatamânt, vezi CAEN 8560

IMPOZITUL PE DIVIDENDE- DEVINE 8%

Impozitul pe veniturile din dividende, dar si pe veniturile din titlurile de valoare obținute de persoanele fizice sau juridice devine 8% incepand cu 2023. Conditiile de scutire a impozitului atât pentru persoanele fizice cât si pentru persoanele juridice au rămas aceleași. Recomandăm distribuirea dividendelor disponibile si neredicate, in decursul anului 2022.

IMPOZITUL PE PROFIT-SCUTIT PENTRU REINVESTIRE

Profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar folosite în scopul desfășurării activității economice este scutit de impozit.

Va reamintim ca aceste scutiri nu opereaza automat si ca va trebui sa comunicati cu contabilul pentru a organiza solicitarea scutirii. Atașăm aici un material informativ pe aceasta tema : https://static.anaf.ro/static/10/Iasi/material_informativ-1_22-12-2021.pdf

CONSTRUCTII-MODIFICARI MULTIPLE

Incepand cu 1.01.2023 o serie de modificari in ce priveste domeniul Construcții isi vor produce efectele:

 • Se clarifică data de referinta iunie 2022 pentru verificarea plafonului de 80% din Cifra de Afaceri obtinut din construcții, in baza căruia se pot aplica scutirile specifice domeniului.
 • Se limitează aplicarea scutirii pe impozitul si contributiile aferente salariilor din constructii pentru activitatea care trebuie sa fie exclusiv desfășurată în România. De asemenea, se specifică lista produselor si serviciilor care se includ in calculul Cifrei de Afaceri si se limitează plafonul de scutire de la 30.000 la 10.000 lei.
 • Inclusiv pentru investitorii persoane fizice se clarifică aplicarea impozitului pe transferul de proprietate la nivelul de 3% sau 1%.
 • Se modifica art. 291 in sensul diminuării plafonului de la 700.000 lei la 600.000 lei pentru achizițiile cu cota redusă de 5%: “Livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei” exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;” În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referință.

Nu se specifica in OG daca aceasta masura se aplica sau nu proiectelor aflate în derulare.

 • Se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele vandute cu cota redusă prin tranzactii autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023.
 • Registrul va fi administrat de Uniunea Notarilor, iar notarii vor avea obligatia atât a verificarii tranzactiilor din punct de vedere al incadrării la conditiile de TVA redus, cat si a raportarii tranzacțiilor efectuate.
 • Valoarea minima a impozitului rezidential creste de la 0,08 la 0,1%. Cota se aplica pe valorile cuprinse în studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
 • Valoarea minimă pentru impozitulpe clădirile nrezidentiale va creste de la pragul minim de 0,2 la 0,5%, in vreme ce pentru cladirile mixte se va aplica impozitarea in functie de procentul majoritar al folosinței acesteia. (fie rezindential fie nerezidențial)
 • Se clarifică anumite aspecte privind impozitarea terenurilor in intravilan si extravilan.
 • Ordinul conține o serie întreagă de măsuri cu privire la impactul taxării diferite pe anumite componente ale salarizării specifice domeniului.

MODIFICARE ACCIZE SI JOCURI DE NOROC

Societatile cu activitate specifica jocurilor de noroc și asigurărilor care erau încadrate la impozit pe venitul microîntreprinderii vor trece la impozit pe profit.

De asemenea, ordonanța aduce o serie de schimbări pe impozitul reținut la sursă în cazul castigurilor obținute de persoanele fizice, din jocuri de noroc.

Se modifică perioada de referință si cuantumul accizelor pe tutun, alcool si produse petroliere printr-un calcul progresiv pe următorii 4 ani.

MODIFICARE HORECA

TVA-ul din domeniul HoReCa va crește de la 5% la 9%, iar TVA aferent băuturilor îndulcite (sucuri) va crește la 19%.

Incepand cu 01 ianuarie se elimina impozitul specific, iar societatile din domeniu vor aplica fie impozitul micro fie impozitul pe venitul din salarii.

MODIFICARE PLAFON P.O.S.

Plafonul cifrei de afaceri de la care comercianții sunt obligați sa se doteze cu aparate P.O.S scade de la 50.000 euro la 10.000 euro.

MODIFICARE PLAFON P.F.A.

Plafonul cifrei de afaceri facturata si incasata de la care un PFA nu mai poate aplica sistemul de norma de venit, scade de la 100.000 euro la 25.000 euro. Se introduc 3 praguri valorice care vor fi folosite pentru stabilirea contribuțiilor. Aceste 3 praguri se referă la posibilitatea de a declara veniturile in funcție de media veniturilor pe țară pentru 6, 12 sau 24 de luni. Așteptăm normele pentru clarificarea acestui tip de impozitare dar presupunem ca se va putea realiza o declarație unica pentru mai multe tipuri de perioade sau se va colecta un impozit diferențiat in funcție de cele 3 praguri.

VENITURI-PERSOANE FIZICE

Cele mai multe modificări aduse de OG 16/2022 se referă in fapt la impozitarea veniturilor dependente sau independente obtinute de persoanele fizice:

 • Deducerea personala (adică suma neimpozabila din salariu) care are valoarea curenta maxima de 815 lei pentru un salariu de încadrare de 3000 va creste la 1137 lei, iar pragul salarial la 4550. (respectiv 2000 lei+ salariul minim brut pe economie).
 • Pentru salariile part-time se vor plăti contribuții la nivelul full-time pentru un salariu minim pe economie.
 • Se clarifică anumite condiții pentru acordarea hranei salariaților (cu referința la valoarea tichetelor de masa) si a cazării (cu referință la 20% din valoarea salariului minim).
 • Se integreaza in codul fiscal notiunile de deductibilitate a indemnizatiilor de mobilitate, diurnelor si indemnizatiilor transnationale asa cum au fost redefinite pe parcursul 2022
 • Se introduce obligativitatea declarării contractelor de chirie la Registratura ANAF, contractele aflate in derulare la 01.01.2023 vor fi declarate in termen de 90 de zile. De asemenea, se elimina facilitatea de plata a impozitului pe 60% din suma declarată. Astfel, impozitul pe venitul din chirii va fi plătit la nivelul veniturilor independente respectiv 10% din valoarea chiriei.
 • Se clarifică deductibilitatea unei prorate de 400 lei/lună acordată pentru angajații care desfășoară activitate în telemuncă.
 • Se menține plafonul de 400 euro/anual deductibil pentru plata asigurărilor si pensiilor private suportate de angajator.

 

CUM SA BENEFICIEZ DE SERVICII DE CONSULTANTA DE BUSINESS IN ROMANIA?

Dacă faci afaceri de ceva timp în România știi deja că asta vine la pachet cu un puzzle de legislație și o nebuloasă de influențe în ce privește deciziile în afaceri. Drumul lupului singuratic care pornește o afacere în timp ce toți din jurul lui se tem și majoritatea îi prezintă cele mai negative scenarii, se încheie o dată cu primele reușite notabile în afacerea sa.

Urmează apoi un alt drum în care toți doresc ceva de la el sau pur și simplu au foarte multe păreri despre cum ar trebui să își conducă și să își construiască afacerea. În această etapă, antreprenorul simte cel mai mult nevoia de consultanță. În spațiul public va găsi cu ușurință o sumedenie de coach, mentori și de consultanți gata să îl ajute să facă lumină în business-ul sau.

Inevitabil se pune întrebarea: Cum îți alegi un consultant în afaceri , în această piața în creștere și dintr-o oferta atât de colorată?

Iată 4 idei care să te ghideze în alegerea ta:

 1. Coerență- Cele mai multe afaceri din România suferă de o lipsă de coerentă în acțiuni, imagine, misiune/servicii  și produse oferite, dorința și visele fondatorului etc. Caută un consultant care este coerent și concret în mesajul pe care ți-l livrează de la primul contact. Nu ai nevoie de încă o abordare abstractă pentru problemele tale concrete ci de o persoană care să le abordeze pragmatic.
 2. Calitate– Un consultant de business are o educație economică solidă și cunoștințe foarte diverse despre sistemele unei firme. Că să poți crea o afacere trebuie nu doar să ai un sistem-rețeta pus pe picioare, ci să ai un business model foarte clar susținut de un sistem. Consultantul tău trebuie să poată să discute cu ușurință despre un proces operațional dintr-o fabrică și un standard de calitate ISO, altfel nivelul lui nu este suficient pentru a livra calitate.
 3. Consistență– La fel că un bun roman, afacerea ta are nevoie de o serie de scenarii clare și coerente. Dacă informația din aceste scenarii nu este consistentă, nu faci decât să amplifici problemele existente. Un bun consultant va identifica  hibele în scenariu și va da consistentă livrării sale. Orele tale de consultanță trebuie să se concretizeze în pachete de materiale sub diverse forme, în livrabile pe care să le poți refolosi pe termen lung.
 4. Calibru– Nu te sfătuim niciodată să accepți critica de la cineva la care nu ai merge pentru sfat, dar nici să accepți sfaturi de la cineva care nu are la rândul său rezultate concrete. Este imposibil să verifici planul de afaceri cu o persoană care nu a plătit salarii câțiva ani sau care nu a trecut la rândul sau printr-o poveste de succes. În nici un caz nu îți recomandăm să alegi sablonisti care își bazează diagnosticul pe diverse teste, ca la examenul de permis auto. Ai nevoie de un om de business lângă ține, nu de un tester.

Ne-am bucura sincer să auzim despre poveștile voastre de succes și despre modul în care în echipă cu un consultant ați reușit să depășiți barierele pe care le-ați întâmpinat în afacerile voastre. Am vrea să învățăm și din experiențele voastre negative și să le împărtășim cu alți antreprenori care sunt în căutarea unui consultant și de aceea vă invităm să ne lăsăți un feedback la contact@greenbooks.ro

CAT DE DIGITALA ESTE CONTABILITATEA IN ROMANIA

Reclamele pentru contabilitatea digitală sunt tot mai elaborate și pentru că ele prezintă o situație ireală în acest moment în România, ne-am hotărât să abordăm pas cu pas tema: DE CE CONTABILITATEA 100% ONLINE ÎN ROMÂNIA ESTE UN CONCEPT FALS.

O vreme ne-am întrebat (noi cei din branșă) de ce nu se sesizează CECCAR cu privire la informația falsă care circulă în spațiul public, apoi ne-am dat seama că ar fi fost ciudat ca meseria noastră să facă excepție la dezinformare pentru că piața a fost și este un spațiu plin de informații false, chiar și atunci când sunt acceptate la scară largă.

Dacă vreți să înțelegeți exact cât de digitală este contabilitatea astăzi în România, vă propunem să facem împreună un parcurs al documentelor, imediat după ce firma a fost înființată la ONRC.

Relația unei firme cu ANAF începe printr-o declarație inițială, denumită 010, care se depune pe hârtie. Cu aceasta antreprenorul declară regimul fiscal pe care îl alege: impozit pe profit/venit, cu sau fără TVA național sau intracomunitar etc. Tot în acest formular antreprenorul declară dacă va avea contabilitatea externalizată și cine este persoană fizică care își va asuma responsabilitatea pentru ținerea contabilității. Dacă regimul ales nu este unul standard pentru start-up (micro/neplătitor), atunci se depun o serie de documente certificate pentru a obține modificările solicitate: cod de TVA sau impozit pe profit. Imediat înregistrată firma, antreprenorul ajunge iar la ghișeu și cumpără Registrul Unic de Control, registru cu regim special vândut doar de ANAF, necesar a fi prezentat la orice control și verificare efectuată de stat.

Dacă antreprenorul își permite, nu se duce personal la ghișeu ci semnează o împuternicire pe care contabilul sau o altă persoană  o prezintă împreună cu o copie a CUI-ului pentru a ridica acest Registru.

Următorul pas este împuternicirea notarială sau cea simplă, știm deja că în România există mai multe tratamente legale în funcție de geografie. Această împuternicire este acordată de antreprenor pentru contabilul său, adică identifică exact persoana fizică ce răspunde de ținerea contabilității.  Acest formular se depune din nou în original la ANAF împreună cu formularul 150 și un set de copii de documente certificate cu originalul, pentru a obține dreptul de a depune declarații.

Dacă societatea are un cod CAEN ce necesită autorizare, urmează un proces ca al lui Kafka pentru a obține șirul de autorizații. Autorizațiile sunt întotdeauna un șir: întâi pompieri, apoi DSVSA, posibil mediu etc. și se încheie invariabil cu avizul de la primărie. Sigur că sunt anumite activități guvernate de legi speciale, care necesită și avize ale anumitor ministere, iar dosarul de autorizare este de multe ori o bâlbâiala între administrațiile locale și cele centrale. Nu recomandăm nici unui antreprenor să facă acest parcurs singur și știm că pentru start-up-uri aceste autorizații sunt obținute cât de poate de offline de contabili. Firmele mari își permit colaborarea cu un jurist, care va acționa și el online și offline pentru a obține avizele necesare.

După ce a primit autorizația de funcționare, firma noastră este gata de activitate.

Tot ce trebuie în această etapă este să genereze o serie de manuale, proceduri, decizii și mis en place-uri pentru a funcționa. Din fericire acestea pot fi semnate cu semnătură electronică, în cazul în care antreprenorul a investit într-una. Așa că dacă antreprenorul nostru crede că are contabilitate online și nu are semnătură electronică, e bine să revadă fluxul de la mise en place.

Tot în această etapă antreprenorul se gândește la un app de facturare sau nu, informat fiind că pentru a avea facturi electronice în România ele trebuiesc emise cu o aplicație care să conțină  back-up, vizibilitate și trasabilitate, pentru că altfel documentele emise nu sunt facturi electronice în înțelesul legii. Practic, fără suport aplicativ de acest tip, documentele devin doar formulare ce se printează și se semnează ca în vremuri aurite. Reținem deci ca facturarea poate fi 100% online, folosind aplicația potrivită.

Urmează angajarea de cheltuieli atunci când antreprenorul și echipa sa achiziționează cu facturi electronice, cu facturi fizice, cu bonuri, cu bilete și tichete, produsele și serviciile necesare pentru a desfășura activitatea. Dacă sunt implicate importuri și documente de transport, acestea sunt în majoritatea cazurilor formulare fizice care au regim special. Existența sau nu a acestor documente fizice poate duce la acordarea sau nu a dreptului de deducere a unor cheltuieli, inclusiv a TVA-ului.

Dacă documentele de achiziție sunt postate în copie/foto într-un sistem (așa cum facem și noi la greenbooks) asta nu se absolvă de a limita dreptul de deducere în funcție de forma documentului, dacă vrem să aplicăm codul fiscal și normele sale. Așa că justificativele de achiziții trebuiesc de fapt clasate și arhivate de antreprenor în dosare, pentru a putea fi accesibile contabilului și ANAF-ului în cazul unui control. Mai există o variantă în care contabilitatea poate fi 100% online și antreprenorul nu are nevoie sa claseze documente, aceea în care contabilul său nu deduce absolut nimic din cheltuieli, cu sau fără stirea antreprenorului. 

În situația în care societatea are salariați, ar fi bine de reamintit că:

 • toate concediile medicale se depun și online și offline cu semnătură la CNAS
 • toate dosarele de subvenții de șomaj se depun cu semnătură offline
 • toate documentele de relații de muncă trebuie semnate în original sau cu semnătură electronică emisă pe numele fiecărui angajat.

După rularea unei perioade, contabilul prezintă antreprenorului rezultatul prelucrării datelor prin rapoarte, depune declarații fiscale electronic (de preferința folosind un RPA integrat cu platformele Anaf), descarcă fisa ROL electronic și o data cu ea și o serie de certificate și situații disponibile în spațiu public virtual. Aceasta este într-adevăr o latură 100% online a activității noastre.

La un anumit interval, la solicitarea antreprenorului sau la inițiativa statului, ANAF rulează controale și inspecții, la fel ca și toate instituțiile ce au participat în acel lant al autorizațiilor descris anterior. Aceasta este latura cel mai putin dezvoltată online în acest moment.

Dacă analizam un control ANAF astăzi, acesta presupune prezentarea variantei pe hârtie a minim acestor documente:

 • declarațiile referitoare la taxele verificate,
 • balanțele, jurnalele de vânzări și cumpărări și a documentelor rezultate din prelucrarea contabila- semnate și ștampilate, copiate în copie conforma cu originalul,
 • documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate,
 • contractele semnate în original și traduse de traducător autorizat dacă este cazul.

O dată cu această listă de documente, ne-ar plăcea să credem că fiecare antreprenor va avea lângă el un coleg contabil documentat și cu experiență pentru că știu sigur ca acela este un moment în care 100% online isi arată adevărata fată.

Pe de altă parte dacă antreprenorul nu a dedus nimic, nu a beneficiat de nici o scutire și a plătit impozitul supraevaluat fără a fi bine informat în legătură cu asta, există șanse să încheie mulțumit acest control fără a conștientiza impactul financiar pe care l-a susținut în timp.